Polityka prywatności firmy Libra

§.1 Postanowienia Ogólne

1.   Administratorem danych jest Libra Małgorzata Niewinowska z
siedzibą w [miejscowość, adres], wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
pod numerem KRS:  [numer], dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd
[nazwa sądu, miejscowość, nazwa wydziału], Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: [numer], REGON: [numer]. Ochrona
danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych
serwerach.

2.   Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin:

„Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,

„Administrator” – „My”.

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.   Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W
tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania
komunikacji (SSL).

4.   Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są
traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

5.   Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów
pozyskanych poprzez sklep internetowy www.antykwariatlibra.pl oraz
osób od których zakupione zostały towary poprzez umowę kupna i
sprzedaży.

a.)          Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie,
to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu, adres zamieszkania, IP.

b.)          Natomiast, jeśli jesteś osobą, sprzedającą poprzez Umowę
kupna – sprzedaży pomiędzy Tobą, a nami, to przetwarzamy Twoje dane,
takie jak: nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, imię i nazwisko.

6.   Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na
newsletterze strony www.antykwariatlibra.pl

7.   Dane osobowe przetwarzane są:

a.) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

b.) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

c.) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści
Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług
świadczonych drogą elektroniczną,

d.) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych
interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie
narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu
zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na
newsletter,

8.   Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich
administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

9.   Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w
organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem
e-mail: sklep@antykwariatlibra.pl

10.                  Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich
danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na
potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli
przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas
do retencji danych.

11.                  Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe
Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na
podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

12.                  Usunięcie danych osobowych może nastąpić na
skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego
sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

13.                  Usługodawca nie udostępniania danych osobowych
innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów
prawa.

14.                  Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych
oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy
skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

15.                   Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie
upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle
współpracujemy.

§3. Pliki cookies

17. Witryna www.antykwariatlibra.pl używa cookies. Są to niewielkie
pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez
oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie
połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego
łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w
nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej
przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług
internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza
kontaktowego.

18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie
serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z
narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na
stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści
witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego
preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego
reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard
wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie
wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.

19.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies
[naturalnie trzeba tu dostosować treść do wykorzystywanych przez
Ciebie plików]:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług
dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie”
wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej
itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom
treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

20. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub
przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w
przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest
dostępna na stronie

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w
miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził
na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do
potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§4. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę
Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię
poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w
przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia
na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

 

 

Księgarnia i antykwariat LIBRA prowadzi sprzedaż książek nowych i używanych równolegle na trzech obszarach ekonomicznych: w punkcie stacjonarnym w Koszalinie przy ul. Marsz.Józefa Piłsudskiego 1, w sklepie internetowym www.antykwariatlibra.pl oraz sklep libra na Allegro - nick libra2007

Sprzedaż książek prowadzona jest przez LIBRA Małgorzata Niewinowska wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej  Urząd Miejski Koszalin numer 38867 w 2007 roku,  NIP 669-113-63-42, Regon 330610496.

Dane kontaktowe:                                                                                         TEL.94 340 73 73,   666 837 953                                                    mail: libra@antykwariatlibra.pl                                                                            Allegro: sklep Libra; nick libra2007                                www.antykwariatlibra.pl                                                                      

Firma Libra zajmuje się dystrybucją podręczników szkolnych nowych i używanych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i akademickich  w  punktach stacjonarnych w Koszalinie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 vis a vis pomnika Marszałka Piłsudskiego.

Aby zrobić zakupy w sklepie internetowym Libra należy zarejestrować się na stronie internetowej www.antykwaritlibra.pl podając: imię i nazwisko, adres  (nazwa ulicy / miejscowości, nr domu, kod pocztowy, miejscowość), nr telefonu, adres mailowy i dokonać wyboru opcji zapłaty za wybrany towar. i dopasować do wybranej opcji koszt/cenę transportu zgodnie z poniższą tabelą - Koszty transportu na terenie Polski.

Towar wysyłany jest w ciągu 24 godzin, od momentu zaksięgowania przelewu na rachunek bankowy Libry, bądź na koncie PayU (dotyczy to opcji przesyłki ekonomicznej lub priorytetowej) i od momentu zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze - opcja przesyłki priorytetowej pobraniowej.

Antykwariat Libra korzysta z usług Poczty Polskiej.

Koszty transportu na terenie Polski

Przesyłka polecona ekonomiczna - dla 1 sztuki przesyłki

10 zł

Przesyłka polecona priorytetowa - dla 1 sztuki przesyłki

15 zł

Przesyłka priorytetowa pobraniowa - dla 1 sztuki przesyłki 19 zł

Odbiór osobisty po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym w celu ustalenia daty i miejsca odbioru

0 zł

Dane do przelewu:

LIBRA

ul. Marsz.J.Piłsudskiego 1

75-500 Koszalin

 Agricole Credit Bank

02 1940 1076 3030 7331 0000 0000

 

 

 

 


 


 

Prawo zwrotu towaru

Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zwrot środków nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przedmiotu.
Jeżeli wady i defekty przedmiotu zostały ujawnione na stronie przedmiotu - towar nie podlega reklamacji.

Odstąpienie od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku:

  1. umowy o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  2. umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  3. umowy o świadczeniu usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  4. umowa jest uważana za niezawartą, a konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  5. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;
  6. wysyłek zagranicznych.
  7. jeżeli wady i defekty przedmiotu zostały ujawnione na aukcji.
X